Sälja fakturor - Sälja företagets fakturor

Belåna faktura

Fakta om att belåna fakturor

Ett komplement eller en annan metod för att realisera kapital och skapa likviditet i stället för att sälja sina fakturor kan vara att man belånar sina fakturor. Detta sker genom att man använder fakturan och dess underliggande värde som en säkerhet för ett lån. Oftast kan man belåna runt 50-80% av en fakturas värde. Belåningen går till så att fakturan du använder som säkerhet har ett värde som du kan låna på. Är värdet på fakturan som exempel 100 000 kanske du kan låna upp till 70 000 kronor på fakturan. Finansbolaget eller banken tar sedan ut en avgift och ränta för lånet på dessa 70 000 SEK som du har lånat.

När du belånar dina fakturor kan du dock utsätta dig för en kreditrisk vilket gör att många i dag hellre väljer att sälja hela fakturan för att undvika den kreditrisk som uppstår genom en belåning. Det betyder att om inte kunden betalar din faktura så står du ju med ett lån på 70 000 och en obetald faktura som gör att du inte kan betala tillbaka lånet.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.